M+ dungeon

M+ dungeony jsou další aktivita, které se můžete v Signum Laudis zabývat. Je to vcelku příjemná a zábavná aktivita, díky které můžete také dobrat nějaký lepší gear, a hlavně je to dobrý team building, pokud chcete poznat lidi v guildě.

Dungeony:

Dungeon je instance pro pět hráčů, která obsahuje několik bossů. Většinou se chodí ve složení tank, healer a tři dpska. Stejně jako u raidu je hned několik obtížností. Normal, heroic, mythic a v neposlední řadě mythic+.

Jak to funguje?

M+ dungeony se potom spouštějí pomocí klíče a mají časový limit. Klíč  získáte po dokončení dungeonu na mythické úrovni, nebo z weekly bedny. Důležité je upozornit, že po spuštění m+ka již nelze nikoho v týmu vyměnit. Po dokončení dungeonu mohou nastat tyto situace:

 1. Dojdete m+ na čas, neboli v časovém limitu:
  1. Pokud se vám podaří dungeon dokončit opravdu velmi rychle, zvýší se klíč o +2změní se dungeon.
  2. Pokud se vám podaří dungeon dokončit do konce časového limitu, zvýší se klíč o +1změní se dungeon.
 2. Dojdete m+ po časovém limitu:
  1. Klíč se sníží-1, a změní se dungeon.
 3. Nedojdete m+ vůbec
  1. Klíč se sníží-1, a nedojde ke změně dungeonu. Toto se používá, když chcete snížit klíč. Stačí vejít do dungeonu, pustit, odejít z instance a resetovat instanci.
m+ dungeony spouštění
ČÍM SE LIŠÍ M+ DUNGEONY OD NORMÁLNÍHO DUNGEONU?

Čím vyšší klíček, tím se zvyšuje dmg a počet životů jednotlivých mobek a bossu v dungeonu.  A také přibývají affixy. Na BFA byly vždy první tři, které se točily každý týden, a poslední čtvrtý se pak měnil podle aktivního raidu. 
Více o affixech se dozvíte v samostatném článku.

Gear z dungeonů:

Z každého bosse v dungeonu padá item, stejně jako v raidu to však neznamená, že ten item padne vám 🙂

 • Normal 157 itlvl
 • Heroic 170 itlvl
 • Mythic 183 itlvl

V m+ dungeonech je tomu trochu jinak, není v nich žádný loot. Ten naleznete až v truhle na konci dungeonu. Itlvl takového itemu, pak závisí na tom, jak vysoký klíč jste došli. 

Weekly bedna:

Od představení m+ dungeonů existovala i weekly bedna, ve které se každý týden po resetu nacházel jeden item, jeho itlvl se pak určil podle nejvyššího klíče, který jste ten týden odešli.

V Shadowlandech se tento koncept trochu mění, ale princip této odměny zůstává stejný. Proto máme na discordu místnost #weekly-bedna, kam se můžete zapsat, a členové guildy vám pak pomohou zajít m+ dungeon pro maximální odměnu.  Stále platí, že se snažíme pomoc všem s mplusky, ptejte se v guild chatu, nebo využívejte i discord.

Komentáře jsou uzavřeny.